Two Pairs techniek

De Two Pairs techniek techniek

De Two Pairs techniek is een krachtige methode om potentiële kandidaten uit te sluiten en maakt gebruik van markeringen. Het vinden van Two Pairs is een uitdaging omdat het patroon verspreid is over twee vakken en twee rijen of kolommen.

Het basisprincipe van deze techniek is om, in twee vakken die horizontaal of verticaal aan elkaar grenzen, een kandidaat te identificeren die zich op exact dezelfde lijnen (rijen of kolommen) in beide vakken bevindt (maar in het resterende vak niet op die lijnen voor komt).

Wanneer je dit patroon herkent, kun je met zekerheid stellen dat de kandidaat in de twee betreffende vakken zich op dezelfde twee lijnen zal bevinden. Tegelijkertijd kun je ook concluderen dat in het resterende vak op dezelfde uitlijning de kandidaat absoluut niet thuishoort. Hierdoor kun je de kandidaat in het resterende vak uitsluiten voor deze twee lijnen.

Afbeelding voor Sudoku technieken

#1 Two Pairs voorbeeld

Zoals eerder genoemd, is een Two Pairs verspreid over twee vakken. In dit voorbeeld richten we ons op de twee (blauw) gemarkeerde vakken (V3 en V6).

3
5
7
8
9
2
4
6
1
1
2
4
5
3
6
7
8
9
6
8
9
1
4
7
4
7
2
3
5
1
2
1
2
3
6
5
1
3
4
9
7
8
3
4
5
7
8
9
2
3
4
6
1
9
1
4
8
3
7
1
7
6
5
2
3
4
6
1
4
9
7
2
4
3
1
2
8
5
2
4
7
8
6
1
5
9
4
7
3
3
4
7
5
1
3
4
7
8
9
2
4
4
7
6
1
2
4
7

#2 Two Pairs detecteren

Als we kijken naar de cellen (oranje) met een 4 als kandidaat, zien we dat deze twee keer voorkomt in beide vakken, en belangrijker nog, in precies dezelfde kolommen.

3
5
7
8
9
2
4
6
1
1
2
4
5
3
6
7
8
9
6
8
9
1
4
7
4
7
2
3
5
1
2
1
2
3
6
5
1
3
4
9
7
8
3
4
5
7
8
9
2
3
4
6
1
9
1
4
8
3
7
1
7
6
5
2
3
4
6
1
4
9
7
2
4
3
1
2
8
5
2
4
7
8
6
1
5
9
4
7
3
3
4
7
5
1
3
4
7
8
9
2
4
4
7
6
1
2
4
7

#3 Kandidaten uitsluiten

Dit vertelt ons dat de 4 hoe dan ook in K8 en K9 terechtkomt in de vakken V3 en V6. Dit betekent dat de 4 in het resterende vak (V9) geforceerd is naar K7. De kolommen K8 en K9 zijn immers "geclaimed". We kunnen de 4 dus uitsluiten voor de kolommen K8 en K8 in V9.

3
5
7
8
9
2
4
6
1
1
2
4
5
3
6
7
8
9
6
8
9
1
4
7
4
7
2
3
5
1
2
1
2
3
6
5
1
3
4
9
7
8
3
4
5
7
8
9
2
3
4
6
1
9
1
4
8
3
7
1
7
6
5
2
3
4
6
1
4
9
7
2
4
3
1
2
8
5
2
4
7
8
6
1
5
9
4
7
3
3
4
7
5
1
3
4
7
8
9
2
4
4
7
6
1
2
4
7

#4 Een stap dichterbij de oplossing!

Hierdoor blijft in R8 K9 nog slechts één kandidaat over, namelijk een 2. We kunnen deze cel dus met zekerheid oplossen door er een 2 in te vullen.

3
5
7
8
9
2
4
6
1
1
2
4
5
3
6
7
8
9
6
8
9
1
4
7
4
7
2
3
5
1
2
1
2
3
6
5
1
3
4
9
7
8
3
4
5
7
8
9
2
3
4
6
1
9
1
4
8
3
7
1
7
6
5
2
3
4
6
1
4
9
7
2
4
3
1
2
8
5
2
4
7
8
6
1
5
9
4
7
3
3
4
7
5
1
3
7
8
9
2
4
7
6
1
2
7