Swordfish techniek

De Swordfish techniek techniek

Heb je de X-Wing goed bestudeerd? Laten we dan nu eens duiken in de Swordfish techniek. Hoewel deze techniek veel gelijkenissen vertoont met de X-Wing, verschilt ze doordat een Swordfish gevormd kan worden met maar liefst negen cellen, in tegenstelling tot de X-Wing die slechts ontstaat wanneer vier cellen perfect in een "vierkant" (2x2) liggen.

Een ideale Swordfish bestaat uit een 3x3x3 patroon, waarin drie rijen elk exact drie cellen bevatten waarin een kandidaat is toegestaan. Deze cellen bevinden zich bovendien in dezelfde kolommen.

Belangrijk om te weten is dat een Swordfish niet noodzakelijk een perfect 3x3x3 patroon hoeft te volgen, zolang de betrokken cellen maar een gesloten chain vormen.

Afbeelding voor Sudoku technieken

#1 Swordfish voorbeeld

In het voorbeeld is een Swordfish patroon te vinden. Bekijk de gemarkeerde kolommen (blauw) en met name de (oranje) gemarkeerde cellen. Deze cellen vormen een 2x3x2 Swordfish variant met kandidaat 4.

2
6
9
4
6
7
9
3
5
4
7
7
8
1
4
6
7
2
7
8
4
8
1
2
7
5
3
4
8
1
7
6
3
4
8
2
7
9
4
6
7
1
8
4
6
7
9
1
8
2
3
4
6
7
5
4
6
7
4
7
1
6
3
7
2
9
3
4
8
5
2
9
3
5
4
8
1
6
7
8
4
7
5
6
7
3
6
7
1
2
4
2
3
4
9
2
6
9
5
6
9
1
2
9
5
7
9
2
7
8
3
4
7
8
4
6
3
1
9
5
2
2
5
2
9
3
2
4
5
2
4
9
8
1
6
7
6
7

#2 Gesloten ketting

Trek (denkbeeldige) lijnen tussen de (oranje) gemarkeerde cellen. Hoewel ze geen perfect 3x3x3 patroon vormen, vormen ze toch een Swordfish. De cellen zijn verspreid over drie kolommen en drie rijen. Wanneer je naar de rijen kijkt waarin de cellen zich bevinden, merk op dat het de enige cellen zijn die de kandidaat 4 bevatten.

2
6
9
4
6
7
9
3
5
4
7
7
8
1
4
6
7
2
7
8
4
8
1
2
7
5
3
4
8
1
7
6
3
4
8
2
7
9
4
6
7
1
8
4
6
7
9
1
8
2
3
4
6
7
5
4
6
7
4
7
1
6
3
7
2
9
3
4
8
5
2
9
3
5
4
8
1
6
7
8
4
7
5
6
7
3
6
7
1
2
4
2
3
4
9
2
6
9
5
6
9
1
2
9
5
7
9
2
7
8
3
4
7
8
4
6
3
1
9
5
2
2
5
2
9
3
2
4
5
2
4
9
8
1
6
7
6
7

#3 Kandidaten uitsluiten?

Waarom kunnen we met deze informatie kandidaten uitsluiten? Laten we de cel op R4 K8 de waarde 4 toekennen. Merk op dat hierdoor de cel op R8 K7 gedwongen wordt om ook een 4 te zijn. Dit is namelijk de enige plek in R8 waar (in deze situtatie) nog een 4 mogelijk is, omdat de 4 in R8 K8 nu is uitgesloten. Ook in de overige (rode) cel is de 4 uitgesloten.

2
6
9
4
6
7
9
3
5
4
7
7
8
1
4
6
7
2
7
8
4
8
1
2
7
5
3
4
8
1
7
6
3
4
8
2
7
9
4
6
7
1
8
4
6
7
9
1
8
2
3
4
6
7
5
4
6
7
7
1
6
3
7
2
9
3
4
8
5
2
9
3
5
4
8
1
6
7
8
4
5
6
7
3
6
7
1
2
4
2
3
4
9
2
6
9
5
6
9
1
2
9
5
7
9
2
7
8
3
4
7
8
4
6
3
1
9
5
2
2
5
2
9
3
2
4
5
2
4
9
8
1
6
7
6
7

#4 We volgen de ketting

Als we de chain verder volgen en een 4 plaatsen in R8 K7, dan forceren we ook de cel op R8 K1 om een 4 te zijn. Dit is nu de enige cel in R6 waar een 4 nog mogelijk is, omdat ook in R6 K7 de 4 nu is uitgesloten. Zoals je kan zien, zijn alle cel "verbonden" met elkaar. Wanneer je in deze "chain" een van de cellen een nummer toekent, heeft dat effect op alle cellen.

2
6
9
4
6
7
9
3
5
4
7
7
8
1
4
6
7
2
7
8
4
8
1
2
7
5
3
4
8
1
7
6
3
4
8
2
7
9
4
6
7
1
8
4
6
7
9
1
8
2
3
4
6
7
5
4
6
7
7
1
6
3
7
2
9
4
8
5
2
9
3
5
4
8
1
6
7
8
4
5
6
7
3
6
7
1
2
2
3
9
2
6
9
5
6
9
1
2
9
5
7
9
2
7
8
3
4
7
8
4
6
3
1
9
5
2
2
5
2
9
3
4
2
9
8
1
6
7
6
7

#5 Tweede situatie

Zouden we een 4 in de cel op R4 K1 plaatsen, dan is een 4 in de (rode) cellen juist niet meer mogelijk. Merk op dat de resterende vier cellen nu een X-Wing vormen. We weten inmiddels dat in een X-Wing twee van de cellen een 4 zouden moeten zijn.

2
6
9
4
6
7
9
3
5
4
7
7
8
1
4
6
7
2
7
8
4
8
1
2
7
5
3
4
8
1
7
6
3
4
8
2
7
9
4
6
7
1
8
4
6
7
9
1
8
2
3
4
6
7
5
4
6
7
4
1
6
3
7
2
9
3
4
8
5
2
9
3
5
4
8
1
6
7
8
4
7
5
6
7
3
6
7
1
2
4
2
3
4
9
2
6
9
5
6
9
1
2
9
5
7
9
2
7
8
3
4
7
8
4
6
3
1
9
5
2
2
5
2
9
3
2
4
5
2
4
9
8
1
6
7
6
7

#6 Kandidaten uitsluiten

Welke situatie we ook kiezen in voorgaande stappen, de 4 zal in drie van de zes (oranje) cellen terecht komen. Nu we dit weten kunnen we dus met zekerheid zeggen dat de 4 zeker niet in de (rode) cellen thuishoort.

2
6
9
4
6
7
9
3
5
4
7
7
8
1
4
6
7
2
7
8
4
8
1
2
7
5
3
4
8
1
7
6
3
4
8
2
7
9
6
7
1
8
4
6
7
9
1
8
2
3
6
7
5
4
6
7
4
7
1
6
3
7
2
9
3
4
8
5
2
9
3
5
4
8
1
6
7
8
4
7
5
6
7
3
6
7
1
2
4
2
3
4
9
2
6
9
5
6
9
1
2
9
5
7
9
2
7
8
3
4
7
8
4
6
3
1
9
5
2
2
5
2
9
3
2
4
5
2
4
9
8
1
6
7
6
7

Tips voor Swordfish techniek

Controleer uitsluitingen

Na het toepassen van de Swordfish, controleer en verifieer de uitsluitingen. Zorg ervoor dat de verwijderde kandidaten inderdaad beperkt zijn door het Swordfish patroon.