Multiple Lines techniek

De Multiple Lines techniek techniek

De Multiple Lines techniek vertoont gelijkenissen met de Two Pairs techniek, waarbij het basisprincipe intact blijft. Echter, bij de Multiple Lines techniek kunnen de "pairs" zich verspreiden over de vakken, waardoor een complexer patroon ontstaat. Bovendien kan deze techniek ook worden toegepast wanneer in een rij of kolom meer dan twee cellen dezelfde kandidaat bevatten.

Afbeelding voor Sudoku technieken

#1 Multiple Lines voorbeeld

In de voorbeeldpuzzel gaan we de Multiple Lines techniek toepassen. Richt je op de (blauw) gemarkeerde vakken en onderzoek de cellen met een 3 als kandidaat.

4
1
2
8
7
1
2
6
1
2
3
8
9
2
3
6
9
1
2
6
5
2
3
6
9
3
1
8
2
6
8
5
1
4
8
9
2
6
8
9
1
6
1
4
7
8
9
2
6
7
8
9
5
1
2
6
9
1
3
8
7
2
3
4
6
1
3
8
1
2
3
6
2
3
4
6
3
1
2
9
2
5
9
1
2
5
1
2
9
4
7
6
8
4
1
7
8
9
7
8
9
1
6
1
9
3
6
9
2
5
3
9
6
2
5
9
2
5
7
2
3
5
9
8
3
9
4
1
2
5
6
2
3
2
3
5
6
8
4
2
3
9
7
1
9
2
3
1
7
2
3
5
8
6
4
4
8
7
1
3
9
1
3
6
9
3
6
2
3
5
3
5

#2 Twee bezetten lijnen

Merk op dat de cellen waarin een 3 een kandidaat is, alleen voorkomen in R7 en R8 voor V7 en V8. Voor beide vakken geldt in dit geval dus dat de 3 thuishoort in R7 of R8. Hierdoor weten we zeker dat de 3 in het resterende vak niet thuishoort in een van deze rijen.

4
1
2
8
7
1
2
6
1
2
3
8
9
2
3
6
9
1
2
6
5
2
3
6
9
3
1
8
2
6
8
5
1
4
8
9
2
6
8
9
1
6
1
4
7
8
9
2
6
7
8
9
5
1
2
6
9
1
3
8
7
2
3
4
6
1
3
8
1
2
3
6
2
3
4
6
3
1
2
9
2
5
9
1
2
5
1
2
9
4
7
6
8
4
1
7
8
9
7
8
9
1
6
1
9
3
6
9
2
5
3
9
6
2
5
9
2
5
7
2
3
5
9
8
3
9
4
1
2
5
6
2
3
2
3
5
6
8
4
2
3
9
7
1
9
2
3
1
7
2
3
5
8
6
4
4
8
7
1
3
9
1
3
6
9
3
6
2
3
5
3
5

#3 Kandidaten uitsluiten

Omdat we weten dat een 3 dus nooit in R7 of R8 in het resterende vak kan voorkomen, kunnen we deze uitsluiten als kandidaat voor deze cellen (rood).

4
1
2
8
7
1
2
6
1
2
3
8
9
2
3
6
9
1
2
6
5
2
3
6
9
3
1
8
2
6
8
5
1
4
8
9
2
6
8
9
1
6
1
4
7
8
9
2
6
7
8
9
5
1
2
6
9
1
3
8
7
2
3
4
6
1
3
8
1
2
3
6
2
3
4
6
3
1
2
9
2
5
9
1
2
5
1
2
9
4
7
6
8
4
1
7
8
9
7
8
9
1
6
1
9
3
6
9
2
5
3
9
6
2
5
9
2
5
7
2
3
5
9
8
3
9
4
1
2
5
6
2
3
2
3
5
6
8
4
2
3
9
7
1
9
2
3
1
7
2
3
5
8
6
4
4
8
7
1
9
1
6
9
6
2
3
5
3
5

#4 Een stap dichterbij de oplossing!

Nu we de kandidaat 3 hebben uitgesloten uit R8 K9 V9, blijft er voor één specifieke cel slechts één kandidaat over, namelijk een 6. Hier kunnen we dus met zekerheid een 6 invullen.

4
1
2
8
7
1
2
6
1
2
3
8
9
2
3
6
9
1
2
6
5
2
3
6
9
3
1
8
2
6
8
5
1
4
8
9
2
6
8
9
1
6
1
4
7
8
9
2
6
7
8
9
5
1
2
6
9
1
3
8
7
2
3
4
6
1
3
8
1
2
3
6
2
3
4
6
3
1
2
9
2
5
9
1
2
5
1
2
9
4
7
6
8
4
1
7
8
9
7
8
9
1
6
1
9
3
6
9
2
5
3
9
6
2
5
9
2
5
7
2
3
5
9
8
3
9
4
1
2
5
6
2
3
2
3
5
6
8
4
2
3
9
7
1
9
2
3
1
7
2
3
5
8
6
4
4
8
7
1
9
1
6
9
6
2
3
5
3
5