Woordenboek

Sudoku woordenboek

Op de website vind je hier en daar dik gedrukte woorden. Deze woorden hebben een speciale betekenis. Op deze pagina vind je meer informatie over deze 'speciale' woorden zodat je weet wat er precies met deze woorden bedoeld wordt in de teksten.


Sudoku

De term Sudoku verwijst naar de bekende puzzel "Sudoku". Op deze website kun je meer informatie vinden over deze bekende puzzel zoals; regels, geschiedenis en weetjes. Ook kun je je wagen aan een van de uitdagende puzzels op deze pagina.

Basis technieken

De term basis technieken verwijst naar de basis technieken die nodig zijn om een sudoku puzzel op te kunnen lossen. Op de pagina technieken vind je verschillende technieken die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van een sudoku puzzel. Bovenaan vind je de basis technieken (1 ).

Dit zijn de technieken die je minimaal moet beheersen om makkelijk tot gemiddelde sudoku puzzels op te lossen. Ook de techniek notes behoort tot de basis technieken, al vereisen de andere basis technieken niet het gebruik van notes (markeringen).

Techniek

De term techniek of technieken verwijst naar de technieken die je kunt toepassen om een sudoku puzzel op te lossen. Op de pagina technieken vind je verschillende technieken die je kunt leren en gebruiken.

De pagina is verdeeld in vijf verschillende niveau's. De makkelijkste zijn de technieken bovenaan met slechts één ster (). Zodra je deze technieken onder de knie hebt kun je je wagen aan meer geavanceerde technieken. De meest complexe technieken vind je onderaan met vijf () sterren .

Unit

De term unit verwijst naar de afzonderlijke secties in een Sudoku puzzel, namelijk de rijen, kolommen en vakken. In een standaard sudoku bord zijn er negen rijen, negen kolommen en negen vakken (3x3).

Elke unit moet worden ingevuld met de cijfers 1 tot en met 9, zonder herhaling binnen dezelfde unit. Dit vormt de basisregel voor het oplossen van het puzzelspel en maakt het essentieel om de interactie tussen de verschillende units te begrijpen.

Rij

De term rij of rijen verwijst naar de horizontale lijnen in een sudoku puzzel. Een standaard sudoku bord heeft in totaal negen rijen, genummerd van 1 tot en met 9. Elke rij moet worden ingevuld met de nummers 1 tot en met 9, zonder enkele herhaling van nummers binnen dezelfde rij.

Het begrijpen van de regels met betrekking tot rijen is essentieel voor het oplossen van sudoku. Bij het invullen van nummers in een rij, moet rekening worden gehouden met de al ingevulde nummers in die rij, evenals met de nummers in de overeenkomstige kolom en vak.

Kolom

De term kolom of kolommen verwijst naar de verticale lijnen in een sudoku puzzel. Een standaard sudoku bord heeft in totaal negen kolommen, genummerd van 1 tot en met 9. Elke kolom moet worden ingevuld met de nummers 1 tot en met 9, zonder enkele herhaling van nummers binnen dezelfde kolom.

Het begrijpen van de regels met betrekking tot kolommen is essentieel voor het oplossen van sudoku. Bij het invullen van nummers in een kolom, moet rekening worden gehouden met de al ingevulde nummers in die kolom, evenals met de nummers in het overeenkomstige vak en de rij.

Vak

De term vak of vakken verwijst naar de afzonderlijke vakken in een sudoku puzzel. Een standaard sudoku bord heeft in totaal negen vakken, elk van 3x3 cellen. Elk vak moet worden ingevuld met de nummers 1 tot en met 9, zonder enkele herhaling van nummers binnen hetzelfde vak.

Het begrijpen van de regels met betrekking tot vakken is essentieel voor het oplossen van sudoku. Bij het invullen van nummers in een vak, moet rekening worden gehouden met de al ingevulde nummers in dat vak, evenals met de nummers in de overeenkomstige rij en kolom.

Cel

De term cel of cellen verwijst naar de individuele vakjes in een sudoku puzzel. Een standaard sudoku bord bestaat uit in totaal 81 cellen, georganiseerd in een raster van 9 rijen en 9 kolommen. Elke cel moet worden ingevuld met een nummer van 1 tot en met 9, volgens de regels van het spel.

Het begrijpen van de regels met betrekking tot cellen is essentieel voor het oplossen van sudoku. Elke cel moet een uniek nummer bevatten binnen de rij, kolom en het bijbehorende vak. Het invullen van de cellen is het hoofddoel van het oplossen van de puzzel.

Nummer

De term nummer verwijst naar de specifieke waarden die worden ingevuld in de cellen van een sudoku puzzel. Op een standaard sudoku bord worden de nummers 1 tot en met 9 gebruikt om de cellen te vullen, volgens de regels van het spel.

Het begrijpen van de betekenis van nummers is essentieel voor het oplossen van sudoku. Elke cel moet worden ingevuld met een uniek nummer binnen de rij, kolom en het bijbehorende vak.

Kandidaat

De term kandidaat verwijst naar mogelijke nummers die als waarden kunnen worden ingevuld in een sudoku cel. Deze worden vaak aangeduid als "notities" of "markeringen". Een kandidaatnummer is een nummer dat theoretisch correct kan zijn voor een bepaalde cel, maar waarvan de definitieve status nog moet worden bevestigd door verdere logica en eliminatie.

Het gebruik van kandidaatnummers is een handige strategie bij het oplossen van complexere sudoku puzzels. Door notities/markeringen te maken van mogelijke nummers in een cel, kun je stap voor stap logische redeneringen toepassen om de uiteindelijke juiste nummers te identificeren en de puzzel op te lossen.

Markeringen

De term markeringen verwijst naar mogelijke nummers die in een sudoku cel worden genoteerd (ook wel notities genoemd). Dit is een strategie om potentiële kandidaatnummers aan te geven. Markeringen kunnen worden gebruikt om een overzicht te krijgen van de mogelijke waarden voor een cel voordat de definitieve nummers worden ingevuld.

Wanneer specifieke nummers als mogelijkheden worden genoteerd, duiden we dit ook aan als "gemarkeerd" of "markeringen". Door bepaalde cellen te markeren met mogelijke nummers, kan het oplossen van de sudoku puzzel gestructureerder en logischer worden. Ook zijn markeringen essentieel om geavanceerdere technieken toe te passen.

Bord

De term bord verwijst naar het speelveld van een sudoku puzzel. Een standaard sudoku bord bestaat uit een raster van 9 bij 9 cellen, georganiseerd in rijen, kolommen en vakken. Elke cel op het bord moet worden ingevuld met een nummer van 1 tot en met 9 volgens de regels van het spel.

Het bord vormt de basis van de sudoku puzzel, waarop spelers werken om alle cellen te vullen met de juiste nummers, zonder herhaling binnen dezelfde rij, kolom of vak. Het oplossen van het bord is het uiteindelijke doel van de sudoku uitdaging.

Lijnen

De term lijnen verwijst naar zowel de horizontale rijen als de verticale kolommen op een sudoku bord. In tegenstelling tot unit verwijzen wij dus expliciet naar een rij of kolom en niet naar een vak. In sommige gevallen is dit zeer handig om te weten.

Single

De term single verwijst naar een sudoku strategie waarbij je op zoek gaat naar een enkele kandidaat in een specifieke cel binnen een eenheid (rij, kolom of vak). Deze strategie staat bekend als een "verborgen single" of gewoon een "single".

Een single doet zich voor wanneer een bepaald nummer maar één mogelijke plaats heeft binnen een eenheid, ondanks de aanwezigheid van andere kandidaatnummers. Door zorgvuldig te analyseren en mogelijke nummers in elke cel te overwegen, kun je singles identificeren en deze invullen om de sudoku puzzel verder op te lossen.

Pair

De term pair of pairs verwijst naar een specifieke situatie in een sudoku puzzel waarin twee cellen binnen dezelfde unit (rij, kolom of vak) beperkt zijn tot dezelfde twee mogelijke nummers. Dit betekent dat deze twee cellen slechts twee kandidaatnummers delen en dat deze nummers niet voorkomen in andere cellen binnen dezelfde unit.

Het herkennen van pairs is een waardevolle strategie bij het oplossen van sudoku, omdat het je in staat stelt om bepaalde nummers uit andere cellen binnen dezelfde unit te elimineren. Door deze beperkingen kun je logische stappen nemen om de juiste nummers voor de pair cellen vast te stellen.

Triple

De term triple verwijst naar een specifieke situatie in een sudoku puzzel waarin drie cellen binnen dezelfde unit (rij, kolom of vak) beperkt zijn tot dezelfde drie mogelijke nummers. Dit betekent dat deze drie cellen slechts drie kandidaatnummers delen en dat deze nummers niet voorkomen in andere cellen binnen dezelfde unit.

Het herkennen van triples is een geavanceerde strategie bij het oplossen van een sudoku, omdat het je in staat stelt om bepaalde nummers uit andere cellen binnen dezelfde eenheid te elimineren. Door deze beperkingen kun je logische stappen nemen om de juiste nummers voor de triple cellen vast te stellen.

Quad

De term quad verwijst naar een specifieke situatie in een sudoku puzzel waarin vier cellen binnen dezelfde unit (rij, kolom of vak) beperkt zijn tot dezelfde vier mogelijke nummers. Dit betekent dat deze vier cellen slechts vier kandidaatnummers delen en dat deze nummers niet voorkomen in andere cellen binnen dezelfde unit.

Het herkennen van quads is een gevorderde strategie bij het oplossen van Sudoku, omdat het je in staat stelt om bepaalde nummers uit andere cellen binnen dezelfde eenheid te elimineren. Door deze beperkingen kun je logische stappen nemen om de juiste nummers voor de quad cellen vast te stellen.

Chain

De term chain (keten) verwijst naar een geavanceerde strategie bij het oplossen van sudoku. Het betreft het identificeren van een logische keten van verbonden cellen binnen het puzzel bord. Deze keten is gebaseerd op de regel dat als een bepaald nummer in een specifieke cel wordt geplaatst, dit invloed kan hebben op andere cellen binnen dezelfde unit (rij, kolom of vak).

Een chain ontstaat wanneer je kunt redeneren dat de plaatsing van een bepaald nummer in één cel onvermijdelijk leidt tot de plaatsing van datzelfde nummer in een andere cel, en zo verder. Het herkennen en begrijpen van chains kan je helpen om doelgericht en systematisch de juiste nummers in te vullen en de sudoku puzzel op te lossen.

Verborgen

De term verborgen verwijst naar een geavanceerde sudoku strategie waarbij je op zoek gaat naar "verborgen" kandidaatnummers binnen een specifieke unit (rij, kolom of vak). Deze techniek is van toepassing op verborgen singles, pairs, triples, en quads.

Een verborgen kandidaat is een nummer dat maar één keer kan voorkomen in een bepaalde unit, maar dat door andere kandidaatnummers lijkt te worden overschaduwd. Door zorgvuldig de mogelijkheden in elke cel binnen de eenheid te overwegen, kun je verborgen kandidaten identificeren en deze invullen om de puzzel verder op te lossen.