Single Position techniek

De Single Position techniek techniek

Samen met de Single Candidate techniek is dit de meest eenvoudige en meest gebruikte methode om een sudoku puzzel op te lossen. Heb je ooit een sudoku gespeeld? Dan heb je waarschijnlijk al eens van deze techniek gebruikgemaakt.

Het principe is vrij eenvoudig: kies een rij, kolom, of vak en bekijk welke nummers ontbreken. Selecteer een van de ontbrekende nummers en onderzoek vervolgens met behulp van andere rijen, kolommen, en vakken waar dat nummer moet worden ingevuld.

Afbeelding voor Sudoku technieken

#1 Single Position voorbeeld

In deze stap richten we ons op de gemarkeerde rij (blauw) en streven we ernaar een cel te vullen met een specifiek nummer. Om dit te bereiken, moeten we met behulp van reeds ingevulde cellen zeker weten dat er in een bepaalde cel slechts één nummer mogelijk is.

8
6
2
3
5
1
4
5
6
7
8
5
1
8
6
2
3
3
9
6
6
2
9
1
4
5
1
2
2
4
3
9
5
7
8
6
8
3
7
9

#2 Kandidaat plaatsbepaling

Kunnen we met zekerheid zeggen waar de 2 in deze rij zou moeten komen? Logischerwijs weten we dat de 2 zich in een van de gemarkeerde (blauw) cellen moet bevinden.

8
6
2
3
5
1
4
5
6
7
8
5
1
8
6
2
3
3
9
6
6
2
9
1
4
5
1
2
2
4
3
9
5
7
8
6
8
3
7
9

#3 Uitsluiten van cellen

Bij het bekijken van V1 in de puzzel zien we dat in R1, K3 al een 2 is ingevuld. Volgens de regels mag er geen nummer dubbel voorkomen in een vak. Hierdoor weten we zeker dat er geen 2 in de (rode) cellen kan worden ingevuld.

8
6
2
3
5
1
4
5
6
7
8
5
1
8
6
2
3
3
9
6
6
2
9
1
4
5
1
2
2
4
3
9
5
7
8
6
8
3
7
9

#4 Verdere uitsluitingen

Hetzelfde principe kunnen we toepassen op K6. Hier is namelijk al een 2 ingevuld in R4. Ook hier geldt de regel dat in een kolom een nummer niet dubbel mag voorkomen. We weten nu dus ook dat in de (rode) cel geen 2 kan worden ingevuld.

8
6
2
3
5
1
4
5
6
7
8
5
1
8
6
2
3
3
9
6
6
2
9
1
4
5
1
2
2
4
3
9
5
7
8
6
8
3
7
9

#5 Een stap dichterbij de oplossing!

Nu we de cellen hebben uitgesloten waar de 2 zeker niet kan worden ingevuld, blijft er nog maar één enkele optie over in R2, namelijk in K4. We weten dus nu zeker dat de 2 op die positie moet worden ingevuld.

8
6
2
3
5
1
4
2
5
6
7
8
5
1
8
6
2
3
3
9
6
6
2
9
1
4
5
1
2
2
4
3
9
5
7
8
6
8
3
7
9

Tips voor Single Position techniek

Begin met de gemakkelijke cellen

Start met het identificeren van cellen waar slechts één mogelijk nummer kan worden ingevuld. Deze eenvoudige cellen vormen vaak de sleutel tot het oplossen van het hele bord.

Analyseer overlappingen

Let op overlappingen tussen rijen, kolommen en vakken. Als je in één cel de positie van een specifiek nummer hebt bepaald, controleer dan de overlappende rijen en kolommen om verdere plaatsingen te identificeren. Dit helpt je om systematisch het bord te verkennen en ontbrekende nummers op te vullen.