Forcing Chains techniek

De Forcing Chains techniek techniek

De Forcing Chains is niet de meest complexe methode. Hoewel de techniek wat tijd vergt vanwege het frequente noteren van markeringen, is het relatief eenvoudig te begrijpen. Vanwege de tijdsinvestering is echter voorzichtigheid geboden om fouten te voorkomen. Forcing Chains worden doorgaans alleen toegepast als alle andere technieken geen oplossing bieden.

Het concept is vrij eenvoudig: richt je op cellen met slechts twee mogelijke kandidaten. Kies een van deze cellen en vul een van de twee kandidaten in. Deze actie zal een kettingreactie (chain) veroorzaken, waarbij de cel met de nieuwe waarde bepaalde kandidaten "uitsluit" in omliggende cellen.

Herhaal dit proces met de andere kandidaat voor dezelfde cel. Dit zal nieuwe reacties opleveren, aangezien de andere kandidaat logischerwijs bepaalde mogelijkheden in aangrenzende cellen uitsluit. De truc hierbij is: als er een cel is die, ongeacht welke kandidaat we kiezen voor onze oorspronkelijke cel, dezelfde kandidaat behoudt in de chain, dan weten we zeker dat deze kandidaat de oplossing is voor die specifieke cel.

Hieronder verduidelijken we dit aan de hand van enkele voorbeelden.

Afbeelding voor Sudoku technieken

#1 Forcing Chains voorbeeld

Bekijk de voorbeeldpuzzel. De puzzel is bijna volledig en er zijn veel cellen overgebleven met twee kandidaten. Hoewel de Forcing Chains niet beperkt is tot cellen met twee kandidaten, richten we in ons in dit voorbeeld enkel op deze cellen.

9
2
5
1
4
7
4
7
6
8
3
3
1
7
6
2
5
8
4
9
1
7
1
4
7
1
4
7
8
3
6
9
2
5
1
7
3
1
4
1
4
6
2
9
8
7
5
1
4
6
9
2
5
1
6
7
1
7
4
1
6
8
3
8
1
4
7
1
6
7
5
3
1
6
1
4
9
2
4
3
1
7
8
6
2
5
1
7
9
8
6
1
7
5
3
9
1
7
4
2
9
2
5
1
7
1
7
4
6
8
3

#2 Starten van een ketting

Om de techniek toe te passen dienen we een 'start' cel aan te wijzen. In principe kunnen we elke cel kiezen die momenteel nog twee overgebleven kandidaten heeft om te beginnen. In dit geval kiezen we voor de (oranje) gemarkeerde cel. Laten we kijken wat er gebeurt als we deze cel vullen met een 1.

9
2
5
1
4
7
4
7
6
8
3
3
1
7
6
2
5
8
4
9
1
7
1
4
7
1
4
7
8
3
6
9
2
5
1
7
3
1
4
1
4
6
2
9
8
7
5
1
4
6
9
2
5
1
6
7
1
7
4
1
6
8
3
8
1
4
7
1
6
7
5
3
1
6
1
4
9
2
4
3
1
7
8
6
2
5
1
7
9
8
6
1
7
5
3
9
1
7
4
2
9
2
5
1
7
1
7
4
6
8
3

#3 Volg de ketting

De eerste cel in onze chain is R3 K6. Hier kan in dit scenario geen 1 meer komen. Blijft over een 7. Dit is, voor de duidelijkheid, een scenario. We weten natuurlijk niet of hier ook daadwerkelijk een 7 ingevuld dient te worden.

9
2
5
1
4
7
4
7
6
8
3
3
1
6
2
5
8
4
9
7
4
7
4
7
8
3
6
9
2
5
1
7
3
1
4
1
4
6
2
9
8
7
5
1
4
6
9
2
5
1
6
7
7
4
1
6
8
3
8
1
4
7
1
6
7
5
3
1
6
1
4
9
2
4
3
1
7
8
6
2
5
1
7
9
8
6
1
7
5
3
9
1
7
4
2
9
2
5
1
7
1
7
4
6
8
3

#4 En blijf volgen

Blijf de chain volgen. De 7 zorgt ervoor dat de cel R3 K8 geforceerd wordt tot een 1. Dat heeft weer als gevolg dat R5 K8 gerforceerd wordt tot een 6. We kunnen de keten vanaf hier verder uitwerken. Voor ons voorbeeld is dit echter genoeg.

9
2
5
1
4
7
4
7
6
8
3
3
1
6
2
5
8
4
9
7
4
7
4
7
8
3
6
9
2
5
1
3
1
4
1
4
6
2
9
8
7
5
1
4
6
9
2
5
1
7
7
4
1
6
8
3
8
1
4
7
7
5
3
6
1
4
9
2
4
3
1
7
8
6
2
5
1
7
9
8
6
1
5
3
9
1
7
4
2
9
2
5
1
7
1
7
4
6
8
3

#5 Alternatieve ketting

We hebben een eerste chain gemaakt. Op zichzelf hebben we hier weinig aan. Het wordt interessant wanneer we in plaats van de 1 de kandidaat 7 gebruiken voor onze 'start' cel. We maken de chain af tot hetzelfde punt als in stap 4.

9
2
5
1
4
7
4
7
6
8
3
3
7
6
2
5
8
4
9
1
1
4
1
4
8
3
6
9
2
5
7
3
1
4
1
4
6
2
9
8
7
5
1
4
6
9
2
5
6
7
1
4
1
6
8
3
8
1
4
7
1
6
5
3
6
1
4
9
2
4
3
1
7
8
6
2
5
1
7
9
8
6
7
5
3
9
1
7
4
2
9
2
5
1
7
1
7
4
6
8
3

#6 Wat valt op?

Hoewel we van vrijwel alle cellen binnen deze chain niks zeker weten, merk op dat wanneer we de 'start' cel vullen met een 1 of 7 de cel in R5 K9 in beide situaties een 6 overlaat. Wat de volledige oplossing van de puzzel ook is, we weten zeker dat deze cel een 6 dient te zijn.

9
2
5
1
4
7
4
7
6
8
3
3
1/7
6
2
5
8
4
9
1
7
1
4
7
1
4
7
8
3
6
9
2
5
1
7
3
1
4
1
4
6
2
9
8
7
5
1
4
6
9
2
5
1
7
1
7
4
1
6
8
3
8
1
4
7
1
7
5
3
6
1
4
9
2
4
3
1
7
8
6
2
5
1
7
9
8
6
1
7
5
3
9
1
7
4
2
9
2
5
1
7
1
7
4
6
8
3

Tips voor Forcing Chains techniek

Begin klein

Hoewel de voorbeelden zich richten op cellen met twee kandidaten, is het mogelijk om de techniek toe te passen op cellen met meer kandidaten. Het wordt echter aanbevolen om te starten met cellen met twee kandidaten om de analyse eenvoudiger te houden en complexe ketens te vermijden. Naarmate je meer vertrouwd raakt met de techniek, kun je deze ook toepassen op situaties met meer kandidaten in een cel.

Wees geduldig

Forcing Chains vereist mogelijk meerdere stappen, dus wees geduldig en methodisch. Elke uitsluiting draagt bij aan de oplossing.